En trädgård för livet

Frasen ”en trädgård för livet kan i huvudsak syfta på två saker. Det första den kan syfta på är en trädgård vilket är hälsosam i sig själv och grönskar bra. Medan den andra kan vara en trädgård vilken får en att känna sig hälsosam och må bra.

En trädgård för livet

Om vi först tar och ger lite kontext till frasens första syfte så gäller det att ha god koll på sin trädgård samt vara villig att lägga ner tid på den. En hälsosam trädgård är vanligtvis grönskande och välskött tack vare den konstanta vård som utgörs av trädgårdsmästaren eller tomt ägaren.Exempel på vad som kännetecknar en hälsosam trädgård behöver inte nödvändigtvis vara endast grönskan som ofta utgörs av välskötta trädgårdar utan det kan vara allt från att gräsmattan är fri från ogräs och fint klippt till vackert arrangerade blomsterrabatter. Sen när man ska prata om en hälsosam trädgård så gäller det också vad som anses som trädgård och vad för tema man har på den. Vanligtvis tänker nog många, precis som jag, på gröna gräsmattor, ogräsfria rabatter och finklippta häckar. Men en hälsosam trädgård kan syfta på fler saker än så. En trädgård kan till att börja med ha flertalet teman eller stilar vilket bara den som har den kan sätta gränser på. Ett exempel av ett tema som skiljer sig ifrån vad jag angav som exempel alldeles nyss är den mera asiatiska stilen på trädgård, vilket går att se i bilden ovan. De största skillnaderna på den typiskt beskriva trädgården och den mer asiatiska är det att den asiatiska har flertalet element i sig som oftast kan bidra till en ännu mer avslappnad och harmonisk miljö. Några av dessa element kan vara rinnande vatten, arkitektur (som bron på bilden), och mera vild växtlighet. En trädgård kan självfallet ha flera faktorer än bara estetik till sig, den kan också finnas där med en typ av praktik också. Exempelvis om man har ett grönsaksland eller fruktträd. En hälsosam trädgård kan då i det mera praktiska sammanhanget syfta på en trädgård som ger mycket råvaror och är hälsosam på det viset både för de bra råvarornas- och för människans skull.

Hälsosamma känslor från trädgården

Som tidigare nämnt så behöver inte frasen ”en trädgård för livet” syfta på just trädgården i sig utan även vad för känslor den ger ifrån sig. En hälsosam trädgård i denna mening kan syfta till att det är en avkopplande miljö för trädgårdsmästaren eller tomt ägaren att vara i. Många som har intresset av växtlighet och trädgård kan säkert infinna sig själva rätt mycket i uttrycket en hälsosam trädgård. En trädgård är så mycket mer än bara grönska och utseende vilket den här artikelns innehåll främst fokuserat på såhär långt. En trädgård kan vara någons speciella ställe dit man går för att få lite avslappning och lugn när vardagen känns lite tuff, eller så kan det kanske vara en plats där man har alla sina grönsaker. Oavsett vad en trädgård innehåller och hur den ser ut så kan den säkerligen kallas för hälsosam så länge den fyller någon typ av hälsosam funktion eller effekt för någon.

Hälsosamma känslor från trädgården